Yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEKA) dayalı lisanssız elektrik üretiminde farklı tedarik şirketi bölgelerinde üretim tesisi kurulabilecek

Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEKA) dayalı lisanssız elektrik üretimine yönelik kurulacak üretim tesisinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması şartı kaldırıldı. Resmî Gazete’nin 10 Mayıs 2023 tarihli sayısında yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapan düzenleme ile bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilmesine imkan sağlandı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yayımlanan düzenleme bu doğrultuda yatırımların aynı görevli tedarik şirketi bölgelerinde kurulma şartı içeriyordu. Bugün yayımlanan düzenleme ile ilgili tebliğin başvuruda bulunabilecekler başlıklı 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik şu şekilde oldu; “(4) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.” Aynı düzenleme ile yatırımcıların başvurularının ön izinlerine yönelik yükümlülüklerinde de değişiklik yapılarak, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin noter tescilinden itibaren 30 gün içinde idareye teslim edilmesine yönelik şart değiştirildi. “Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir.” ifadesine yer verildi.

Toplam elektrik enerjisi üretimindeki yenilenebilir enerji kaynakları payının ve kaynak çeşitliliğinin artırılması suretiyle elektrik enerjisi üretiminde dengeli bir portföyün oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli ile bir yandan yenilenebilir enerji üretim tesislerinden satın alınan elektrik enerjisi maliyeti azaltılırken, diğer yandan yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesi ve kalifiye insan kaynağı kapasitesinin artırılması da sağlanmıştır.

09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde yeni bir yatırım modeli hayata geçmiştir.